Tesárske práce

 

Pohľad na našu ľudovú architektúru nás presviedča, že krov bol jej dominantou a aj v súčasnosti je neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu. Domy s plochou strechou sa v našich klimatických podmienkach stávajú čoraz zriedkavejšími. Na rozdiel od plochých striech šikmé na tej istej zastavanej ploche poskytujú o takmer jedno podlažie väčší priestor na vnútorné využitie.Krov nie je vždy predurčený pôdorysom domu, a tak si kladieme otázku, aký si zvolíme. Robí sa pultový, stanový, manzardový, najčastejšie však sedlový. Môže byť zrealizovaný s plnými štítmi, s polovalbami alebo valbového tvaru.